Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace školní časopis jídelní lístek rozvrh hodin

Školní rok 2016/ 2017

 

Přespolní běh – okresní finále
Žáci I. stupně se zúčastnili okresního kola přespolního běhu, který se konal 27.9.2016 na Hůrce.

Zde jsou jejich výsledky.
Dívky 1. – 3. třída T. Pröllerová, A. Ševčíková, T. Topinková a I. Michlíková obsadily  3. místo;
Dívky 4. – 5. třída N. Beran, N. Mazalová, Z. J. Samková a E. Zlatníková  5. místo.
I v kategorii chlapců se našim zástupcům dařilo.
Družstvo ve složení V. Kutík, J. Svatoň, D. Plechatý a K. Másilko obsadilo mezi chlapci z 1.-3. tříd 7. místo.
Chlapci 4. – 5. třída  V. Havel, A. Staroba, A. Tomíček a M. Kmoch obsadili 3. místo.
2120

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke 3. místům.

 

 

 

Kytka

 

Evropský den jazyků na ZŠ Pátova

V pátek 23. září 2016 proběhl u příležitosti Evropského dne jazyků na naší škole projektový den, kterého se zúčastnili žáci 3. -9. ročníku. Evropským dnem jazyků bylo v roce 2001 Radou Evropy prohlášeno 26. září.
13
Žáci I. stupně naší školy se sešli ke společnému slavnostnímu zahájení, během kterého si připomněli důvody projektového dne, nejdůležitější fakta týkající se oslav Evropského dne jazyků a některé anglické reálie. Poté pro ně bylo připraveno interaktivní divadelní představení, jehož se stávali tvůrci i herci – to vše anglicky. Ve druhé polovině dne se konaly výtvarné a jazykové dílny, při kterých žáci formou komiksů v anglickém jazyce zachycovali průběh představení, na jejich závěr proběhlo představení jednotlivých děl a společná výstava.

 

Den jazyků na druhém stupni

26. září je Evropským dnem jazyků, jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se v tuto dobu konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Právě znalost cizích jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale také přispívá k poznání odlišných kulturních tradic.

Obrázek1Na naší škole jsme si tento významný den připomněli v pátek 23. září. Žáci druhého stupně se zúčastnili zábavného interaktivního představení v anglickém jazyce: WHO IS TALKING. Vše bylo spojeno kouzelnickými prvky, které doprovázel humor pana ZEE. Děti byly nuceny reagovat na otázky v angličtině. Příjemná atmosféra dokazovala, že děti byly programem nadšeny.

 Pak žáci představovali své projekty, na kterých pracovali už od začátku školního roku. Šestý ročník si vybral ruský jazyk, sedmý francouzský, osmý německý a konečně devátý ročník jazyk italský. Každý projekt byl originálním způsobem zpracovaný, a tak odborná porota měla velmi těžký úkol. Nakonec byla pro velkou úspěšnost oceněna každá třída. Všem žákům a pedagogům děkujeme a těšíme se na příští soutěžení.

Kytka

Den bez aut
2016Této dopravní akce, která se konala 22. září, se zúčastnili žáčkové z prvních tříd. Namalovali si obrázky na ulici a náhodně se stali svědky odtahu vozidel neukázněných řidičů.

A co se dozvěděli nového­­? Jak má být vybavené jízdní kolo, co znamenají dopravní značky a vyzkoušeli si, jak se pohodlně sedí v policejním autě či na motorce. Zajezdili si na dětských motorkách a proběhli si slalomovou dráhu. Také nechyběla sladká odměna, reflexní pásky a omalovánky.
,,To se nám povedl ten první podzimní den‘‘, spokojeně si brumlali pod fousy, když se vraceli do školy.

Kytka

 Přespolní běh
Žáci druhého stupně se 21.9.  zúčastnili přespolního běhu, který se tradičně běhá na Rasově Hůrce. Mladší žáky reprezentovali: M. Vyhnalík, S. Janoušek, P. Janků, J. Skopec, V. Žák, v kategorii starších žákyň A. Vorlíčková, K. Stratilová, V. Samková, Z. Svatoňová, T. Šubrtová. Trať v délce 3 km úspěšně zvládli F. Fidrant, D. Pajkrt, D. Černý, J. Ješeta, J. Šibrava.
1112

 

 

Všem děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

 Kytka

REKORD ŠD A ŠK
V loňském roce proběhla ve školní družině a školním klubu celoroční soutěž v získávání REKORDŮ. Měla velký úspěch a tak i pro letošní školní rok nám paní  vychovatelky nachystaly různé soutěže, kterých se budeme účastnit a s radostí pokračovat v získávání REKORDŮ.

Rekord měsíce – ZÁŘÍ  – CHŮZE NA CHŮDÁCH NA ČAS

Naši rekordmani:
1. třídy:
Křivánková Nikola a Pecinovský Martin

2. třídy: Studená Sofie a Melzer Tobiáš
3. třídy: Bahníková Michaela a Budaj Jan
5876

 

 

 

 

 

 Kytka

 Běh Českou Lípou
V sobotu 17.9.2016 se konal již pátý ročník obnoveného Běhu Českou Lípou. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak si po velkém dešti někteří z nás přišli zasoutěžit. Nevíme, zda se nám podařilo obhájit loňské vítězství v kategorii základních škol. Propagovali jsme však heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“
213

Všem závodníkům patří dík za reprezentaci naší školy. Poděkování si také zaslouží rodinní příslušníci, kteří naše sportovce přišli podpořit.

 

  Kytka

 Vyhlášení cvičného požárního poplachu
Ve čtvrtek 15. 9. 2016 proběhl nácvik evakuace a činností po vyhlášení požárního poplachu. K tomu došlo v 9,30 hodin, žáci i zaměstnanci školy se dostavili na určené shromaždiště před školní Obrázek1budovou v parku do 3 minut. Vyhlášení cvičného poplachu bylo předem oznámeno HZS Libereckého kraje Česká Lípa. 

Za součinnost a spolupráci při realizaci nácviku děkuji jak zaměstnancům školy, tak i našim žákům.

Petr Jonáš, ředitel školy

 

 

Kytka

Zahrádkářská výstava
1
Děti ze školní družiny a školního klubu navštívily tradiční výstavu zahrádkářů v Libertinu. Obdivovaly netradiční tvary a velikosti zeleniny, poznávaly druhy obilí a mohly si vyzkoušet dětské sekačky. Při odchodu ochutnávaly mošt a meloun.

 

Kytka

IQ Landia Liberec
1Žáci I. stupně, kteří se podíleli na projektu Šikovné ruce, si v sobotu 10.9.2016 jeli užít svou výhru.
Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží a vyrazili směr Liberec a IQ Landie.  V deset hodin jsme dorazili do cíle a pak už mohla začít prohlídka. Zhlédli jsme celou expozici. Vše pro nás bylo velmi zajímavé. Zapojili jsme se i do chemických pokusů, které probíhaly pod vedením odborníků. Popovídali jsme si s robotem, který byl velmi chytrý. Největším zážitkem však bylo klouzání na obří klouzačce, která nám měřila rychlost. Všem se to moc líbilo.
Domů jsme dorazili sice vyčerpaní, ale plní krásných zážitků. Poděkování patří paní vychovatelce Lence Melichnové, která s námi na tento výlet jela.

Kytka

Druháci v knihovně
7. září navštívili žáci 2. třídy Městskou knihovnu v České Lípě, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o pohádkách a nejvýznamnějších českých pohádkářích. Zahráli si pohádkové hry, soutěžili a na závěr si poslechli dvě opravdu popletené pohádky.

Kytka

Zahájení školního roku
Prázdniny
DSC_1370 předaly svou vládu novému školnímu roku. Prvňáčky na zahradě školy přivítal ředitel Mgr. Petr Jonáš, třídní učitelky Mgr. Mária Kubešová a Mgr. Lenka Čechová. Hodně úspěchů popřála také předsedkyně Spolku rodičů paní Jitka Kýhosová a zástupce města Česká Lípa pan místostarosta Mgr. Juraj Raninec. Ostatní žáci zahájili nový školní rok se svými třídními učiteli.

Bakaláři

Informační systém
pro rodiče, učitele a žáky.

Přihlášení

Videoprocházka školou

Kontakt

Základní škola Pátova
Pátova 406
470 01 Česká Lípa

tel.: + 420 487 833 020
fax: + 420 487 833 038
mobil : 736 481 066
mail: zspatova@volny.cz